บริษัท เอเอ็มดีไบโอเทค จำกัด

ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ชีวภัณฑ์ AMD กำจัดกลิ่น – บำบัดน้ำเสีย"
สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ amdbiotech.co.th

ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ชีวภัณฑ์ AMD กำจัดกลิ่น – บำบัดน้ำเสีย" สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ชีวภัณฑ์ AMD คือ จุลินทรีย์จากธรรมชาติโดยการคัดสายพันธุ์พิเศษที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ ทำหน้าที่กำจัดและย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นและน้ำเสีย จึงช่วยแก้ปัญหาในการลดมลภาวะเป็นพิษ ทางอากาศและทางน้ำของกระบวนการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถทดแทนการ ใช้สารเคมีและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเกิดมลพิษตกค้างได้เป็นอย่างดีการบำบัดและการแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษด้วยชีวภัณฑ์ จุลินทรีย์ AMD สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในระยะยาวของกระบวนการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรได้อย่างเห็นผลจริง