บริษัท เอเอ็มดีไบโอเทค จำกัด

ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ชีวภัณฑ์ AMD กำจัดกลิ่น – บำบัดน้ำเสีย"
สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร

ติดต่อเรา

บริษัท เอเอ็มดีไบโอเทค จํากัด

789 หมู่ที่ 8  ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10270

: 02-102-6893
: 086-455-9651, 088-992-3239
: 02-102-6894
: amdbiotech@hotmail.com